אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help

Monday, November 14, 2005

Yad Vashem- page of Testimony

דף העד שמילאה נטע גטניו על אמה, אסתר- דודתו של יוסף אוסמו0 Comments:

Post a Comment

<< Home